Farging av vipper 250,-

Forming og farging av bryn 300,-

Farging av vipper, bryn & napping 475,-